Uygulamalı Desler

PROGRAMIMIZDA MÜZİK

Müzik, duygu düşüncelerimizi ifade eden seslerin düzenlenmesi sanatıdır. Müziğin ana maddesi ses olduğu için soyut bir olgudur. Bu yüzden müziğin hayal gücü sınırsızdır. En önemlisi müzik; ruhumuza hitap eder, ruhumuzu besler, bakış açımızı etkiler. İnsanı gerçek anlamda insan yapan özelliklerin başında onun müziğe ve sanata olan ilgisi gelmektedir. Uygarlığın gelişimi, müziğin gelişimi ile eş gider; çünkü müzik, insanı duygusal yönden geliştirdiği için onu daima iyiye, doğruya, güzele ve çalışmaya iten büyük bir güçtür.

AMAÇLARIMIZ:

Öğrencilerin müziğe ilgisinin yönünü ve yeteneğinin derecesini kavramaya çalışıp, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda onları çeşitli branşlara yönlendirmektir. Böylece her öğrencinin müziği sevmesi, şarkı söyleyerek, çalgı çalarak müzik yapması, nitelikli müzik dinleme alışkanlığını kazanması için uygun eğitim ortamının yaratılmasını sağlamaktır.

Öğrencilerimizin, müzik derslerinde -müfredat programı çerçevesinde-, özel gün ve haftalarda hazırlanan programlar sayesinde Atatürk sevgisini, milli duyguları, özel günlerin coşkusunu müzik yoluyla ifade edebilmelerini sağlamaktır.

ETKİNLİKLER:

Orkestra ve koromuz yıl boyunca konserler vererek çeşitli festivallerde görev almakta, ayrıca müzikal çalışmaları yapan öğrencilerimiz de hazırlamış oldukları çalışmaları yıl sonu gösterisinde sergilemektedirler.

PROGRAMIMIZDA BEDEN EĞİTİMİ

Genel Eğitim ve Öğretim yapısının önemli bir parçası olan Beden Eğitimi ve Sporun temel amacı, öğrencilerin fiziksel etkinlikleri yani hareketler yoluyla eğitim ve öğretimlerini sağlayarak her öğrencinin hareket kapasitesinin artırılmasına yardımcı olmaktır.

Günümüzde hızlı, teknolojik gelişmelerle birlikte, Beden Eğitimi ve Sporun insan yaşamındaki önemi gün geçtikçe artmış ve eğitim amaçlarının insanlara kazandırabileceği önemli bir disiplin haline gelmiştir.

Beden Eğitimi ve Spor bireylerin fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerini sağlayan bir bilim dalıdır. Eğitim, Beden Eğitimi ve Sporun en önemli boyutlarından biridir. Beden Eğitimi ve Spor aktiviteleri bu boyutuyla ele alındığında iki şekilde değerlendirilmesi gerekir. ” Spor için Eğitim ” ve “Eğitim için Spor “. Spor için eğitimde; spor bir amaçtır. Sportif performansın en üst düzeyde gerçekleştirilebilmesi için eğitimden yararlanılır.

Öğrenciler, öncelikle eğlenmek için, sonra özgüvenlerini kazanmak ve kendilerini kanıtlamak için spor yaparlar. Beden Eğitimi ve Spor Bölümü henüz gelişimi devam eden öğrencinin genel ve çok yönlü gelişmesini sağlamak için beden eğitimi derslerinde oyun ve yarışmaların yanı sıra sportif gelişime yönelik çalışmaların da göz ardı edilmediği bir uygulama içindedir. Spor, başarıyı genişletme ve yarışmada üstün gelme amacını içerir. Ancak Okullarımızda öğrenciler, çabanın ve takım ruhunun en az birincilik kadar önemli olduğunu, her türlü sonucun normal kabullenilmesi gerektiğini öğrenir.

PROGRAMIMIZDA BEDEN EĞİTİMİ DERSLERİNİN AMACI

Eğitim tüm organizmayı içerir. Zihin – Beden bütünlüğü eğitimin temel felsefesini oluşturur.

Beden eğitimi genel eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır. Beden eğitiminin amaçları genel eğitimin amaçlarına uygundur ve bu eğitimin gerçekleştirilmesine katkıda bulunur.

Beden eğitimi etkinlikleri büyüme ve gelişme için temeldir. İnsan organizmasının optimum gelişmesi, büyük kas gruplarının katıldığı bedensel etkinliklere bağlıdır.

Beden eğitimi, serbest zamanların kullanımına katkıda bulunur.

Beden eğitimi kendini ifade etme ve yaratıcılık olanakları sağlar.

Beden eğitimi, duyguların kontrol edilmesine katkıda bulunur. Oyun ve spor ortamındaki etkileşim, duyguların boşalımı ve kontrolü için uygun olanaklar sağlar.

Psiko motor becerileri geliştirir.

Beden eğitimi, karakter ve kişilik gelişimine katkıda bulunur. Güçlü bağlar, bağlılık,grup etkileşimi,oyun ve spor branşlarında görülen özelliklerdir. Bu özelliklerin kişilik gelişimine katkısı vardır. Takım arkadaşlarına, rakibe uyum, toplumsal uyumun sağlanmasında etkili olur.

Beden eğitimi, bireyin gereksinimlerine dayanır.Hareket, en temel gereksinme kabul edilir. Fiziksel etkinlik yaşamak için gereklidir. Durağan modern yaşam, bu bağlamda beden eğitimini daha da önemli kılar.

Yeteneği ve istekleri doğrultusunda sportif performans eğitimine yönlendirilir.

PROGRAMIMIZDA GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ

Resim dersinin amacı; öğrencilerimizin günümüz sanatını ve sanat tarihini yakından tanımalarını sağlayıp, yetenekleri doğrultusunda estetik yönlerinin gelişimine katkıda bulunmaktır.

Öğrenciler; karakalem, röprodüksiyon çalışmaları, tuval üzerine akrilik ve ebru sanatını resim atölyelerinde gerçekleştirir. Okulun çeşitli bölümlerinde çalışmaları sergilenir ve tüm okul yaşantısıyla paylaşması sağlanır. Çeşitli sergilere giderek, sanatı yerinde yaşayıp izleyerek, sanatla yaşamanın önemi kavratılır.

Yıl boyunca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen planlar doğrultusunda çalışmalar sürdürülür.

Resim derslerimizi, görsel materyallerimizin bulunduğu, resim atölyelerimizde yapmaktayız.

Verdiğimiz sanat eğitimiyle de öğrencilerin estetik beğenilerini geliştirerek, tasarlayabilme yeteneklerini geliştirerek; yaratıcı ve üretken olmalarını istiyoruz.

Yaratıcı, kendine güveni olan, estetik beğeni düzeyi gelişmiş, yaşama olumlu bakan, dünyaya ve yakın çevresine karşı duyarlı ve hassas olmayı başarabilen, nitelikli gençler yetiştirip; Sanat nedir? Niçin vardır? Sanatın işlevi nedir? sorularına sağlıklı yanıtlar vermeyi ve çağdaş yaşamda yerlerini almalarını amaçlıyoruz.

OKULUMUZDAKİ KULÜP ÇALIŞMALARI

  • DRAMA KULÜBÜ
  • SATRANÇ KULÜBÜ
  • GEZİ İNCELEME KULÜBÜ
  • SPOR KULÜBÜ
  • RESİM KULÜBÜ
  • MÜZİK KULÜBÜ

Etkinlikler & Duyurular

Ortaokul Haberleri

Ortaokul İletişim

Kurum olarak amacımız; öğrencilerimize olumlu ve onları güvenle geleceğe taşıyacak bir yol sunmaktır.

Atatürk Mah. Girne Cad. No:39-41A
Ataşehir/ISTANBUL
P: +90 216 548 20 22 F: +90 507 195 93 27 info@istanbulatasehirkoleji.com

Mesaj Formu